Hero 2

Monofaze ve trifaze nedir?

FAZ NEDİR?

Elektrik iletim hatlarında üzerinde gerilim taşıyan bağımsız enerji dalları faz olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, enerji sistemlerinde, stator üzerinde 120 derecelik açılarla sarılan sargılar, rotorun dönme hareketiyle birlikte oluşan manyetik alanın etkisiyle sargı üzerinde 120 derecelik açı farkıyla elektrik enerjisi oluşturmaktadır.

NÖTR NEDİR?

Elektrik devrelerinin çalışabilmesi için kapalı devre gereklidir. Prizlerde yer alan deliklerden bir tanesi +, diğeri – uçtur. – olarak belirtilen uç nötr olarak adlandırıl maktadır ve akımın dönüş yolunu sağlar.

MONOFAZE NEDİR?

Latinceden gelen mono kelimesi bir veya tek anlamını taşımaktadır. Monofaz, tek faz olarak ifade edilmektedir. Alternatif akım ile birlikte bir faz ve bir nötr hattından meydana gelen elektrik beslemesidir. Ülkemizde 220 volt gerilim tipi olarak bilinmektedir, 50 hz frekansa sahiptir.

TRİFAZE NEDİR?

Tri kelimesi Latinceden gelmektedir ve üç anlamını taşımaktadır. Trifaze, 3 ya da daha fazla sistemler için kullanılmaktadır. Gerilimleri arasında faz farkı olan birden fazla tek fazlı yapının birleştirilmiş halidir. Ülkemizde 380 volt gerilime sahip sanayi elektriği olarak bilinmektedir.
Trifaze üretim, monofaze üretime benzer. Monofaze sistemlerde manyetik alan içerisinde dönen bir bobin varken, trifaze sitemlerde 3 adet bobin vardır. Bobinler 120 derecelik açı ile birbirlerine yerleştirilmiştir. Tek fazlı sistemlerde güç dalgalı olmasına rağmen, çok fazlı sistemlerde düzgün haldedir. Bu yüzden çok fazlı sitemlerde motorların momenti, tek fazlı sistemlere nazaran daha düzgündür. Trifaze motorlar, monofaze motorlara kıyasla daha basit yapıdadırlar, daha az bakım gerektirirler ve verimleri daha yüksektir.