Pano

Kuvvetli Akım Dağıtım Sistemleri

Trafo binalarının dizaynı, modüler kapalı hücrelerle küçük boyutlarda trafo tesisleri, dahili ve harici tip modüler hücre sistemleri projelendirme ve tesis çalışmalarını yürütmekteyiz. Tüm fabrika ve diğer sanayi tesislerinin trafo, busbar veya kablo tavalı dağıtım sistemleri, AG-OG panoları, kompanzasyon, şehir şebekeleri kurulumunu yapmaktayız.

Akim Elektrik olarak sunduğumuz proje ve uygulama hizmetleri genel hatlarıyla aşağıdadır.

  • 34,5 kV Enerji Nakil Hatları
  • Komple Trafo Merkezleri
  • OG Tesisleri
  • OG Kompanzasyon Tesisi
  • AG-OG Şehir Şebekeleri
  • Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları
  • Kablo ve Busbarlı Enerji Dağıtımı
  • Yıldırıma Karşı Koruma ve Topraklama Tesisatı
  • Projelendirme

Başlangıç aşamasında saha ve şartların titizlikle incelenmesinin ardından konusunda uzman mühendis ve teknik kadro tarafından projelendirme işlemiyle başlayan hizmetimiz işin sonunda sorunsuz bir şekilde anahtar tesliminin yapılmasına kadar devam eder.

Ana Dağıtım Panoları ve uygun devre kontrol elemanlarının gerektiği değerlerde olması ve Makine, Ekipman, Dağıtım Panolarının besleme hatlarının uygun kesitte olması için bütün detaylı hesaplamalar yapılarak en ideal şekilde tesisat işleriniz yapılmaktadır.

Çalışmalarımızda enerji verimliliğine ve iş güvenliği kriterlerine uygun projelendirme çalışması yapılmaktadır.