Enh2

Enerji Nakil Hattı Tesisleri

Çağımızın ve teknolojinin vazgeçilmezi olan elektrik enerjisi, elektrik santrallerinde üretilerek genellikle yüksek gerilim (154kV ve 380 kV) mertebesinde enerji iletim hatları ile taşınır ve güç transformatörü merkezlerine ulaşır. Güç transformatörlerinde yüksek gerilim kademesinden orta gerilim kademesine (6,3 kV-36 kV) indirgenir. Türkiye’de bu safhaya kadar gerçekleşen yapılanmadan sorumlu olan kamu kuruluşu TEİAŞ’tır. (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) .

Enerji, trafo merkezlerinden çıkan enerji nakil hatları, KÖK (kesici ölçü kabini), dağıtım merkezleri ve seksiyoner direkleri gibi çeşitli dağıtım enstrümanları vasıtasıyla şehir, kasaba ve köylere taşınarak abonelere ulaşmaya hazır hale gelir. Enerji nakil hatları; güç transformatörlerinin bulunduğu trafo merkezlerinden alınan elektrik enerjisinin tüketicinin kullandığı dağıtım transformatörlerine kadar iletilmesini sağlayan hatlardır.

Enerji nakil hatlarının planlanması, projelendirilmesi ve tesisi TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından koordine edilmekte olup 6,3 kV-36 kV mertebesinde dağıtım yapılmaktadır. Enerji nakil hatları ve enerji iletim hatlarının planlanması esnasında maliyet uygunluğu açısından güzergâh olarak en kısa mesafeler tercih edilmekle birlikte işletme faktörü de göz önüne alındığı için ulaşım imkânı da güzergâh seçiminde etkili olmaktadır.

Enerji nakil hattı direklerinde genellikle beton ve demir direkler tercih edilmektedir. Demir direkler ise boyalı – kaynaklı veya galvanizli civatalı olarak kullanılır. Tesis ömrü daha uzun olduğu için son zamanlarda maliyeti biraz yüksek olsa da galvanizli cıvatalı direkler tercih edilmektedir.

Enerji nakil hatları elektrik enerjisinin dağıtılmasında sistemin yükünü çeken ve en çok fiziki darbelere maruz kalan kısımlardır. Dolayısıyla kesintisiz ve kaliteli bir elektrik enerjisi için enerji nakil hatlarının projelendirilmesi konusunda uzman ve tecrübeli kadroya sahip firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu hatların periodik olarak bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bir ülkenin elektrik şebekelerini bir insan vücuduna benzetecek olursak enerji nakil hatlarını insan vücudunun kalp ve damarlarından oluşan dolaşım sistemi olarak kabul etmemiz gerekir.